פוסטים מתויגים: ספינה טבועה

בלרינות מתחת למים

פינת אומן: תערוכת אומנות מתחת למים

בשביל לראות את תערוכת האומנות הזאת צריך לצלול לעומק! אנדרס פרנק הוא אומן וצוללן. הרקע לעבודות שלו הם צילומים שהוא צילם בספינה אמריקאית שטבעה בשנת 2009. על הרקע הזה הוא מוסיף תמונות מ"חיי היום-יום": בלרינות מתאמנות, ילדה עם רשת פרפרים,

בלרינות מתחת למים

פינת אומן: תערוכת אומנות מתחת למים

בשביל לראות את תערוכת האומנות הזאת צריך לצלול לעומק! אנדרס פרנק הוא אומן וצוללן. הרקע לעבודות שלו הם צילומים שהוא צילם בספינה אמריקאית שטבעה בשנת 2009. על הרקע הזה הוא מוסיף תמונות מ"חיי היום-יום": בלרינות מתאמנות, ילדה עם רשת פרפרים,